محصولات

محصولات شرکت طراوت باران ویانا

              صادرات و بازرگانی داخلی در حوزه مواد غذایی :

عسل

حبوبات

پسته

زعفران

و ...

                      در حوزه فولاد :

میلگرد

شمش

بیلت

آهن اسفنجی

                    محصولات کشاورزی