درحالی که طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر احتکار ۶۷۰ تن ماکارونی از سوی شرکت "تک‌ماکارون" مطرح شده است، پیگیری‌های خبر مهر نشان می‌دهد که این میزان ماکارونی، تولید کمتر از ۲ روز کاری کارخانه مذکور است و به همین دلیل اطلاق واژه «احتکار» برای آن دقیق به نظر نمی‌رسد.
براین اساس، تولید اغلب شرکت‌های بزرگ ماکارونی سازی حدود ۲۰ تن در ساعت و خط تولید اکثر این کارخانجات به صورت ۲۴ ساعته فعال است. بنابراین تولید ۶۷۰ تن ماکارونی، حاصل حدود ۳۰ ساعت کارکرد ماشین آلات این شرکت بوده است.