به همت پژوهشگران این مجموعه طراحی و ساخت این سیستم هوشمند در ۲، سه سال اخیر با توجه به مشکلات زنبورداری در اردبیل انجام شده و با تمرکز متخصصان امر تولید کندوی هوشمند را شاهد هستیم.
رحمان صلاحی تصریح کرد: این کندوی هوشمند قادر است تنظیم رطوبت محیطی را برای تولید و عمل‌آوری شهد انجام داده و تهویه مصنوعی را در تنظیم و تعادل‌بخشی به دمای داخل کندو انجام دهد تا امکان تخم‌ریزی و افزایش زاد و ولد طبیعی زنبورها را شاهد باشیم.
وی گفت: با تولید شهد طبیعی و هدایت زنبورها به داخل کندو در سیستم اصلی امکان تولید و پرورش زنبور عسل با کیفیت بالا فراهم می‌آید.