ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۷ اقدام مشترک برای افزایش کیفیت و کمیت غذا را اجرایی می کند.
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توانمندی‎‌هایی در حوزه غذا حمایت می شود تا امنیت غذایی در کشور تامین شود. دستاوردی که با استفاده از ظرفیت دانشی شرکت های دانش بنیان و خلاق به دست خواهد آمد.
اقداماتی چون «تولید صنعتی آفت کش گیاهی»، «تولید ترکیبات هیومیکی»، «تبدیل زیستی زباله و پسماندهای آلی به ترکیبات با ارزش (پودر پروتئین، کود بارورکننده و پلیمرهای زیستی با استفاده از حشره (Hermetia illucense )»، «تولید کودهای (زیستی) میکروبی و کودهای امینو اسید»، «طرح تولید صنعتی کودهای زیستی نیتروژنه، فسفره و ریشه زا»، «تولید علوفه دام از ضایعات و علف های هرز باغات پسته استان کرمان»، «غربالگری و امکان تهیه هسته های اولیه عاری از ویروس برخی ارقام تجاری نهال و تولید کود بیولوژیک» اجرایی می شوند.

از دیگر تلاش ها در این حوزه می توان به «تولید ماهی صبیتی از طریق روش نوین تکثیر و پرورش مستقیم در استخر خاکی»، «تولید گرانول رنگدانه طبیعی آستاگزانیتن بر پایه ریزجلبک برای مصرف آبزیان»، «تولید میلورم برای تامین منبع پروتنینی جایگزینی سویا در جیره غذایی بلدرچین و ماهی»، «پرورش و تولید لارو مگس خانگی به عنوان منبع پروتئینی در تغذیه طیور و آبزیان» اشاره کرد.

همچنین «تکثیر و پرورش سوسک زرد آرد به عنوان منبع پروتئین در رژیم غذایی، طیور و آبزیان»، «پرورش کرم‎های خوراکی میلورم»، «برنامه اصلاح نژادی گوسفند بومی ایران (لری بختیاری) با تاکید بر استفاده از آلل برولا» و «تولید پروتئین تک یاخته با استفاده از ضایعات خرما و استفاده از آن در تولید محصولات غذایی، مکمل ورزشی و دارویی» از دیگر تلاش ها در این حوزه است.

این کار با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شده است و قرار است با کمک شرکتهای دانش بنیان به بازار داخلی عرضه شود. محصولاتی راهبردی که نقشی موثر در تامین امنیت غذای مردم و ارتقای سلامت جامعه دارند.

امروز در دنیا تامین امنیت غذایی به یکی از مهم ترین دغدغه ها بدل شده است و بقای کشورها و دولت ها به این مقوله مرتبط است. تامین این نیاز هم تنها با کمک فناوری و نوآوری میسر است. به همین دلیل در ایران هم ضروری است که این کار با کمک شرکت هایی که در مرز دانش تلاش می کنند، انجام شود.