آخرین وضعیت صنعت آرد کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
صنعت آرد کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد. سال گذشته بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که حاصل یک کار مطالعه شده بود، به منظور جبران هزینه‌های آسیابانی، قیمت سبوس آزاد شد تا کارخانجات، سبوس را به قیمت آزاد به فروش برسانند. آرد تولیدی کارخانجات با قیمت ثابت و بدون تغییر از سال 1393 به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود؛ بنابراین مقرر گردید جهت جبران هزینه‌های اضافه شده از طریق فروش سبوس به قیمت آزاد، این نقصان برطرف گردد، اما با تغییر دولت وزیرجهاد کشاورزی، دستور ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد سبوس را صادر و وعده‌هایی مبنی بر پرداخت مطالبات سال 99 ظرف 2 هفته و پرداخت سریع هزینه‌های جبرانی سال 1400 را در قالب مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی ابلاغ نمودند که صد البته مانند همه وعده‌های وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی نشد.