عضو هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه تعیین تکلیف قیمت تن ماهی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، گفت: به دنبال افزایش قیمت روغن، ستاد تنظیم بازار قیمت تن ماهی را نیز ۱۲ درصد افزایش داد اما در این محاسبه قیمتی افزایش نرخ ماهی در نظر گرفته نشده چرا که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن از ۳۲ هزار تومان سال گذشته به ۵۵ هزار تومان در سال جاری رسیده است.

مختاریانی تصریح کرد: از طرفی تمام روند تولید تن ماهی دستی است و ما در سال جاری با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیز مواجه بوده ایم و این مسائل منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.