طبق آمار فائو روسیه با تولید ۱۳میلیون تن تخمه آفتابگردان در جایگاه نخست و رومانی بزرگترین صادرکننده این محصول است. ایران در بین تولیدکنندگان جایگاهی ندارد و واردکننده ۹۰درصدی روغن خوراکی مصرفی است.

حث کشت دانه های روغنی در کشور چند سالی است مورد حمایت دولت است و سعی می شود با توسعه کشت این دسته از محصولات، وابستگی کشور به واردات در این حوزه کاهش یابد چرا که بخش قابل توجهی از روغن های خوراکی مصرفی کشور از طریق بازارهای جهانی تامین می گردد. به طوری که «قاسم پیشه ور» رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در این خصوص به بازار می گوید: در حال حاضر ۹۰درصد از روغن خوراکی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود.