مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
طرح توزیع کیلویی نان در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده و در حال بررسی است.
احتمال دارد در حوزه نان بربری و سنگک، نان توسط نانوایان خام تر پخته شود که مردم به سمت واحدهای صنفی با کیفیت‌تر متمایل می شوند.
این طرح با همکاری شرکت خدمات بازرگانی تامین آرد استان ها تا چهار ماه آینده اجرا شده و هیچ افزایش قیمتی هم در دستور کار دولت نخواهد بود./ایسنا