ورقه‌های ضد قارچی رهاینده کنترل شده تولید شد
رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از تولید ورقه های ضد قارچی رهاینده کنترل شده دی اکسید گوگرد با هدف افزایش ماندگاری میوه ها برای توسعه صادرات محصولات باغی خبر داد.