با وجود کاهش صادرات پسته با پوست ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۲ صادرات مغز پسته ایران به این اتحادیه رشد ۲۳ درصد را تجربه کرده و به ۴۷ میلیون یورو رسیده است. ایران در نیمه نخست سال قبل ۳۸.۳ میلیون یورو مغز پسته به اروپا صادر کرده بود.

بر اساس این گزارش ایران پس از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ پسته به اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۲ بوده است. آمریکا در این دوره ۲۷۶ میلیون یورو پسته به اروپا صادر کرده است. صادرات پسته آمریکا به اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۲ نیز با کاهش ۴ درصدی مواجه شده است.

اگرچه آمریکا در مجموع صادرات پسته بیشتری به اروپا در مقایسه با ایران داشته است اما آمارها نشان می‌دهد مغز پسته ایران از محبوبیت بیشتری نزد مشتریان اروپایی برخوردار است. در حالی که صادرات مغز پسته آمریکا به اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال جاری میلادی ۳۴ میلیون یورو بوده است ایران در این دوره ۴۷ میلیون یورو مغز پسته به اروپا صادر کرده است.