پس از اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت طی هفته گذشته مبنی بر اجرایی شدن طرح هدفمندسازی و هوشمندسازی یارانه نان (به‌عنوان بخشی از این پروژه) با ارائه کارتخوان مخصوص پس از پایان تیرماه در سراسر کشور، گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه اجرای این طرح رو به افزایش نهاد.
برخی ابهامات درباره شیوه اجرا مطرح بود و هنوز عده‌ای شایعه‌ی توزیع پدیده‌ای به‌نام «کارت نان» را مطرح می‌کردند. پس از انتشار تکذیبیه وزارت کشور مبنی بر رد شایعه توزیع «کارت نان» که در برخی از شبکه‌های اجتماعی به همراه تصویر کارتی منقش به نام این وزارتخانه منتشر شده بود، و رد شایعه این نحوه از یارانه‌بندی کردن آرد و نان، گمانه‌زنی‌ها درباره یارانه‌ای کردن نان بیش از پیش مطرح شد؛ زیرا بحث اجرای آزمایشی این طرح در زنجان و در چند واحد دو سه روز بعد از این تکذیبیه، به‌صورت علنی اعلام شد.