چون تأمین امنیت غذایی از زمین کشاورزی آغاز می‌شود و همه فرآیندهای تولید و توزیع را در برمی گیرد و تا سفره‌های مردم ادامه دارد به همین دلیل فراموش کردن یکی از حلقه‌ها؛ تأمین این مفهوم را ابتر و بی‌نتیجه خواهد گذاشت.

یکی از پروژه‌های مطرح در این حوزه احیای مرغ لاین است که این کار هم با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با تلاش شرکت‌های دانش بنیان و خلاق با اجرای ۵ طرح «تصویب و انعقاد قرارداد طرح‌های پژوهشی و توسعه فناوری»، «پایش پیشرفت طرح‌های پژوهشی»، «تدوین سند تحقیق و توسعه برنامه ملی لاین آرین»، «راه‌اندازی و توسعه پلتفرم شبکه تحقیق و توسعه مرغ لاین آرین» و «کسب برخی دستاوردها و جمع آوری اطلاعات سویه آرین از مزارع پرورش» در حال اجرا است.

به طور کلی همه این طرح‌ها با هدف تأمین امنیت غذایی به اجرا درآمده اند و بخش کوچکی از اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و مجموعه‌های ذیربط در وهله اول برای تأمین غذا و سپس سالم سازی آن است. اقداماتی که می‌تواند امنیت غذایی به عنوان یکی از راهبردی ترین اهداف ملی را تأمین و محقق کند.