فعالان زنبورداری معتقدند از عواملی که مانع می شود در تولید و صادرات ژل رویال موفق عمل کنیم ورود بی رویه محصول به صورت قاچاق از کشور چین است که نمیگذارد تولیدکننده داخلی از نظر قیمتی با آن رقابت کند.

واردات بی رویه محصولات خود مساله بزرگی است؛ یعنی بدون حساب و کتاب محصولات زنبور به خصوص ژل رویال به صورت قاچاق وارد کشور می شود. بنابراین مسئولان باید به فکر باشند چون قاچاق ژل رویال آن هم در حالی که واردات آن ممنوع است، به تولید داخل ضربه می زند.