یک تن مواد غذایی غیر قابل مصرف در دزفول معدوم شد!
این مواد غذایی پس از بازدیدهای مداوم بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت دزفول از فروشگاه‌ها کشف و ضبط شد.
وی افزود: این مواد غذایی پس از جمع آوری با دستور مقام قضائی و هماهنگی مدیریت پسماند شهرداری دزفول در سایت ماهور برنجی معدوم شده‌اند.

زادمهر با تاکید بر اینکه مردم هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ انقضا و برچسب‌های سیب سلامت دقت کنند، از مردم خواست تخلفات بهداشتی واحدهای صنفی را به سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش دهند..